საინფორმაციო შეხვედრა “ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის”