საინფორმაციო შეხვედრა „გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია“- ს წარმომადგენლებთან