საინფორმაციო შეხვედრა მოსწავლეებისთვის ოზურგეთის ტექნოპარკში