კავკასიის უნივერსიტეტისა და ალზაჰრას უნივერსიტეტის ერთობლივი ვებინარი