კომპანიის JTI - Japan Tobacco International წარმომადგენლების შეხვედრა CU სტუდენტებთან