ყაზახეთის ეროვნული უნივერსიტეტის წარმომადგენლის და ახალგაზრდა მეცნიერის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში