კონკურსი მედიცინით დაინტერესებული აბიტურიენტებისთვის