ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს იმიტირებული პროცესი აბიტურიენტებისთვის