საინფორმაციო შეხვედრა აბიტურიენტებისთვის CU კამპუსში