მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ორგანიზაციის - „COST ასოციაცია“ COST ECO4ALL მმართველი კომიტეტის შეხვედრა პორტოში