ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ქეჯის ბიზნესის სკოლასთან