ზიგმუნდ ფროიდის წიგნის - „სიზმრის ინტერპრეტაციის“ ქართული თარგმანის პრეზენტაცია