სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორის ვიზიტი იტალიაში