კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის პაატა გერგაიას ახალი წიგნი