პროფესორი თენგიზ ვერულავა SCOPUS-ში ინდექსირებული საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრად აირჩიეს