საჯარო ლექცია-"რატომ ევროკავშირი? ჯანმრთელობის დაცვის ევროპული ღირებულებები"