საჯარო ლექცია "საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ახალი რეალიები"