გაიარე რეგისტრაცია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამისთვის, 2023 შემოდგომის სემესტრი