კავკასიის უნივერსიტეტმა ნომინაციაში "საუკეთესო საგამოფენო სტენდის დიზაინი" გაიმარჯვა