თბილისის კერძო სკოლა „მერმისის“ ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში