კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის თენგიზ ვერულავას სამეცნიერო აღიარება