მეორე ტრენინგი პროექტ E-Fix- ის ელჩებისა და დაინტერესებული პირებისათვის