შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან