კავკასიის უნივერსიტეტის მეექვსე წლიური სამეცნიერო კონფერენცია