განათლების სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - 2023