თბილისის 77- ე სკოლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში