თბილისის წმ. გიორგის ბრიტანული სკოლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში