კავკასიის უნივერსიტეტის საუკეთესო პრაქტიკა SQUIRE საერთაშორისო კონფერენციაზე