სამართლის სკოლის წარმატება ,,ელსა საქართველო’’-ს იმიტირებული სასამართლო პროცესზე