ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამას აკრედიატაცია მიენიჭა