ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ინჰას უნივერსიტეტთან