ვორკშოპი კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის