هزینه ها و ثبت نام:

هزینه دوره: 300 لاری

برای ثبت نام اینترنتی به لینک زیر مراجعه فرمایید

لینک ثبت نام