კავკასიის უნივერსიტეტი იწყებს აშშ-ის განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერილ პროექტს - საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამების გაძლიერება კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში (CSG)

7 ივნისი 2024

საჯარო ადმინისტრირების მიმდინარე რეფორმების ფონზე, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლამ (CSG) შექმნა ინოვაციური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო მმართველობის განათლების ხელშეწყობას საქართველოში. აღნიშნული პროექტის რეალიზაცია დაიწყო პროექტში ჩართული მხარეების სასტარტო სამუშაო შეხვედრით. 

 

პროექტი მიზნად ისახავს განავითაროს CSG-ის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, რათა 2024 წლის დეკემბერში დაგეგმილი აკრედიტაციის პროცესისთვის განაახლოს კურიკულუმები საჯარო მმართველობის ახალ ეროვნულ სტანდარტებსა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებთან შესაბამისობით.

 

პირველ შეხვედრაზე CU-ისა და USAID-ის ეროვნული მმართველობის პროგრამის წარმომადგენლებმა განიხილეს პროექტის მიზნები და მისი განხორციელების სტრატეგიები. CSG-ის დეკანმა, პროფ. ეკა აკობიამ ხაზი გაუსვა მომავალი პროფესიონალების იმ ცოდნითა და უნარებით აღჭურვის აუცილებლობას, რომლებიც საჭიროა საქართველოს ეროვნული მიზნების, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრების პროცესისთვის საჭირო რეფორმების განსახორციელებლად.

 

პროექტის ყოვლისმომცველი მიდგომა მოიცავს:

 

- სასწავლო კურიკულუმების განახლებას

- გაფართოებული სილაბუსების შემუშავებას

- სტუდენტების ანალიტიკური უნარების გასაუმჯობესებლად ტრენინგებს

- საჯარო მმართველობის თემაზე ეროვნული ახალგაზრდული კონფერენციის ორგანიზებას

 

პროექტი მკაფიო აქცენტს აკეთებს გენდერულ და სოციალურ თანასწორობაზე და უზრუნველყოფს ინკლუზიურ სასწავლო გარემოს. მასში მონაწილეობა პრიორიტეტულად ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვისაც.

 

სასტარტო შეხვედრის მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს პროექტის პოტენციალს, წვლილი შეიტანოს საჯარო მმართველობის განათლების სრულყოფაში საქართველოში. USAID-ისა და სხვა ადგილობრივი პარტნიორების მხარდაჭერით, პროექტის რეალიზაციის შედეგად CSG ხელს შეუწყობს მაღალკვალიფიციური და განვითარებაზე ორიენტირებული ახალი თაობის პროფესიონალების აღზრდას.