ნუგზარ სხირტლაძე აკადემიური კეთილსინდისიერების შესახებ

20 თებერვალი 2020
                      

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, სასწავლო დარგში, ნუგზარ სხირტლაძე სტუდენტებს უზიარებს საკუთარ მოსაზრებას აკადემიური კეთილსინდისიერების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.

 

 

ვიდეო შემუშავდა პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)” ფარგლებში.