პარტნიორები

 

                                                   

 

 

  • კოორდინატორი უნივერსიტეტი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ISU) - საქართველო

 

პროექტის პარტნიორები: როჰამპტონის უნივერსიტეტი - დიდი ბრიტანეთი; უფსალას უნივერსიტეტი (UU) - შვედეთი; ვენის უნივერსიტეტი (UNIVIE) - ავსტრია; ქალაქ დუბლინის უნივერსიტეტი (DCU) - ირლანდია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ) - საქართველო; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (BSU) - საქართველო; იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TeSaU) - საქართველო; დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია (სსიპ) - საქართველო; შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ZSTU) - საქართველო; სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (SJSU) - საქართველო; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ATSU) - საქართველო; კავკასიის უნივერსიტეტი (CU) - საქართველო; შპს საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი (BOG UNI) - საქართველო; სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია - საქართველო; დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი (DTMU) - საქართველო.