პარტნიორები

 

 

                                            

 

პროექტს განახორციელებს კონსორციუმი, შემდეგი შემადგენლობით:

 

 1. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი (პროექტის კოორდინატორი)
 2. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 4. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი
 6. გორის სახელწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 7. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 8. კავკასიის უნივერსიტეტი
 9. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
 10. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 11. მენეჯმენტის განვითარების ევროპული ფონდი (European Foundation for Management Development (EFMD))
 12. ხელოვნებისა და ხელობის ეროვნული კონსერვატორია (Conservatoire national des arts et métiers - le Cnam)
 13. ტურკუს უნივერსიტეტი (University of Turku, UTU)
 14. ლისაბონის ნოვა უნივერსიტეტი (Universidade Nova de Liboa (UNL))