პროექტის შესახებ

 

 

მედია განათლებისა და პოლიტიკური დიალოგის პერსპექტივის ცვლილება

 

პროექტის მიზანია მოტივაცია მისცეს რიგით ადამიანებს, მულტიპლიკატორებს, ორგანიზაციებსა და ინსტიტუციებს  უკრაინაში, საქართველოსა და სომხეთში, რათა მათ დაიწყონ მედია განათლებისა და პოლიტიკური დიალოგის შესახებ არსებული თვალსაზრისის შეცვლა, რაც საზოგადოების სხვადასხვა თემს შორის უკეთესი ურთიერთგაგების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. პროექტის მიზანია კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობა და იმ საზოგადოებაში ნდობის გაჩენა, რომელიც უკანასკნელ ხანებში ერთმანეთს სცილდება.

 

პროექტის კონკრეტული მიზნებია:

 

  • დეცენტრალიზაციის მოდელებისა და სტრუქტურების შექმნა ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის მიზნით
  • სამოქალაქო საზოგადოებასა და საჯარო სექტორში აქტორთა ქსელის შექმნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

 

 

კოორდინატორი: მოქალაქეთა ცენტრი Bennohaus – გერმანია