მასალები

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

E-FIX ენერგო ეფექტური პროექტების აღწერა

ენერგო შესრულების ხელშეკრულების (EPC) სპეციალისტის მოდული

ჯგუფური ფინანსირების სპეციალისტის მოდული

ლიზინგის სპეციალისტის მოდული

პროექტის დაფინანსების სპეციალისტის მოდული

დიდაქტიკა და აუდიტორიის გააქტიურება

ენერგო დაფინანსების სტანდარტი ეროვნული და ტრანსნაციონალური ენერგო ეფექტურობის ფინანსირებისთვის

ინოვაციური ენერგო ფინანსირების განვითარების გეგმა ევროკავშარსა და აღმოსავლეთ სამეზობლოში.