პარტნიორები

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

კოორდინატორი უნივერსიტეტი: CONPLUSULTRA GMBH (CPU) - ავსტრია;

  

პროექტის პარტნიორი უნივერსიტეტების სია: კავკასიის უნივერსიტეტი (CU) -საქართველო; Wirtschafts universität Wien (IIB / WU) - ავსტრია; Conda AG (CONDA) - ავსტრია; Mazowiecka Agencja Energetyczna Spzoo (MAE) - პოლონეთი; ბანკი Gospodarstwa Krajowego (BGK) - პოლონეთი; Jihoceska agentura pro podporuinovacniho podnikani O.P.S. (JAIP) - ჩეხეთი; Ekoport o.s. (EKO) - ჩეხეთი; Razvojna agencija Zagreb - TPZ Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu Za Promicanje Regionalnog Razvoja (DAZ) - ხორვატია; Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) - ხორვატია; კავკასიის საკონსულტაციო ჯგუფი –AM (CCG-AM) - სომხეთი; საკრედიტო ორგანიზაცია "ACBA Leising" - ს (ACBA L) - სომხეთი; შპს ენერგიის ინვესტიციის კონსულტანტი (EIC) - საქართველო; შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია (GLC) - საქართველო; Solarinvest- Green Energy SRO (SO) - ჩეხეთი;