პროექტის პერსონალი

 

 

 

 

  • პროფესორი მაქსიმ იავიჩი

აფილირებული სრული პროფესორი, კიბერუსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი, კავკასიის უნივერსიტეტი

კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერუსაფრთხოების ცენტრის დირექტორი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი

მთავარი მკვლევარი

 

  • დოქტორი გიორგი იაშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერუსაფრთხოების ცენტრის დირექტორის მოადგილე

დამხმარე მენეჯერი და უფროსი ლექტორი

 

  • არჩილ შენგელია

კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორანტი

მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, კავკასიის უნივერსიტეტი

უფროსი ლექტორი

 

  • დოქტორი გიორგი ახალაია

კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, კავკასიის უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის ტექნიკური დირექტორი

უფროსი ლექტორი

 

  • სერგეი სიმონოვი

კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორანტი

მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, კავკასიის უნივერსიტეტი

შეღწევადობის ტესტერი, სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია 

უფროსი ლექტორი

 

  • აკაკი კაპანაძე

კავკასიის უნივერსიტეტის პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

პროექტის მენეჯერი

 

  • ოქსანა კოვალჩუკი

კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორანტი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების პროექტების კოორდინატორი

საგანმანათლებლო მენეჯერი