სტარტაპი Tour Tour

21 ნოემბერი 2023

გაიცანით ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრის სტარტაპ პრე-აქსელერაციის პროგრამა “CUnicorn” - ის მონაწილე სტარტაპი TourTour.

 

TourTour  - ტურების დაგეგმვის პლატფორმა, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას, შეარჩიონ, შეადარონ და შეისყიდონ ტურისტული კომპანიების მიერ შეთავაზებული ტურისტული პაკეტები.

 

გუნდის წევრები: პაატა ღარიბაშვილი, ლიზა ბერიშვილი, თორნიკე კვინიკაძე, თემო ჭეიშვილი.

 

ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრის სტარტაპ პრე-აქსელერაციის პროგრამა მიზნად ისახავს ტექნოლოგიური სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობას უნივერსიტეტში CUnicorn-ში მონაწილეობის მიღება უფასოა და შეუძლიათ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან, კურსდამთავრებულებისგან, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისგან შემდგარ (მინიმუმ ერთი გუნდის წევრი) ადრეულ საფეხურზე მყოფ სტარტაპებს, რომლებიც ქმნიან ან ეფუძნებიან ტექნოლოგიებს და მზად აქვთ პირველადი პროტოტიპი (MVP) ან ჩამოყალიბებული სამოქმედო გეგმა მის შესაქმნელად.