სტარტაპი Alarmo

29 ნოემბერი 2023

გაიცანით ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრის სტარტაპ პრე-აქსელერაციის პროგრამა “CUnicorn” - ის მონაწილე სტარტაპი Alarmo.

 

Alarmo - მალფუჭებადი პროდუქციის შენახვის პირობების  მონიტორინგის ჭკვიანი სისტემა, რომელიც ეხმარება კომპანიებს უზრუნველყონ პროდუქტის ხარისხი და  მინიმუმამდე შეამცირონ დანაკარგი.

 

გუნდის წევრები: ნინო ბუქური, არჩილ მაკასარაშვილი

 

ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრის სტარტაპ პრე-აქსელერაციის პროგრამა მიზნად ისახავს ტექნოლოგიური სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობას უნივერსიტეტში.

 

CUnicorn-ში მონაწილეობის მიღება უფასოა და შეუძლიათ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან, კურსდამთავრებულებისგან, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისგან შემდგარ (მინიმუმ ერთი გუნდის წევრი) ადრეულ საფეხურზე მყოფ სტარტაპებს, რომლებიც ქმნიან ან ეფუძნებიან ტექნოლოგიებს და მზად აქვთ პირველადი პროტოტიპი (MVP) ან ჩამოყალიბებული სამოქმედო გეგმა მის შესაქმნელად