საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)

19 ივნისი 2018

გაცნობებთ, რომ  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსს.

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები:

 

  • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №113/ნ
  • შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N50 ბრძანება
  • კონკურსის პროგრამა და პირობები (დანართი 1)
  • ერთობლივი განცხადების ფორმა (დანართი 2)
  • განაცხადის ფორმა ფრანგულ ენაზე (ნიმუში)

 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხრიდან კონკურსის კოორდინატორები: მარიამ ქებურია, თამთა შკუბულიანი,  მეგი ქარცივაძე, ოთარ გოგიაშვილი.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ CNRS-ში საკონტაქტო პირს (Gulnara Le Torrivellec; ტელ:+33144964453

 

E-mail: Gulnara.LETORRIVELLEC@cnrs-dir.fr), ან პროგრამის კოორდინატორს ელექტონულ მისამართზე: cnrs@rustaveli.org.ge