ქართველ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანება

31 მარტი 2017

გაცნობებთ, რომ ევროკავშირის სრული მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი იმ ქართველი სტუდენტებისთვის , რომლებმაც განათლებაა მიიღეს ( ან ახლაც იღებენ ) საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს საერთო ელექტრონული ბაზის შექმნასა და ახალგაზრდებისთვის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტების შეთავაზებას. 

 

შესაბამისად, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომელთაც მიღებული აქვთ მოინაწილეობა გაცვლით პროგრამებში,( ან ამჟამად იმყოფებიან პარტნიორ უნივერსიტეტებში) და სწავლობდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ აღნიშნულ პლათფორმაზე და მიიღონ ინფორმაცია დაგეგმილი პროექტების შესახებ.

  

ინფორმაციაზე და პროექტზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციაა "საქართველოს სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანება"- http://www.wugs.org/