ზოგადი მოთხოვნები

Erasmus + პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად პერსონალი უნდა იყოს:

 

  • სრულ განაკვეთზე მომუშავე აკადემიური პერსონალი, რომელსაც აქვს ლექციების ჩატარების გამოცდილება
  • აპლიკანტი უნდა იყოს ნომინირებული უნივერსიტეტის კოორდინატორის მიერ