პარტნიორი უნივერსიტეტები

 

Erasmus+ ICM

Project KA 107_2020

 

ქვეყანა

პარტნიორი უნივერსიტეტი

პროგრამები

 

ავსტრია

FH JOANNEUM გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

გლობალური ბიზნესის პროგრამა, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები

 

 

 

ლიეტუვა

Šiauliai გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები

LCC საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 

საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება, ფსიქოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები, თანამედროვე კომუნიკაცია

მაიკოლას რომერის უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგია, კომუნიკაციები, პოლიტიკური მეცნიერებები

კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

 

ბიზნესის ადმინისტრირება

 

საფრანგეთი

ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი

ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, სამართალი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები

 

 

პორტუგალია

მინიოს უნივერსიტეტი

 

 

 

 

სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, სამართალი არქიტექტურა, საერთაშორისო ურთიერთობები, საჯარო მმართველობა, პოლიტიკური მეცნიერებები, ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა,ინფორმატიკა

კაშტელო ბრანკოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ელექტრონიკა და ტელეკომუნიკაციები, ინჟინერია

ნიდერლანდები

რედბაუდის უნივერსიტეტი

საჯარო მმართველობა, საერთაშორისო ურთიერთობები

 

 

 

ესპანეთი

ვალადოლიდის უნივერსიტეტი

ვაჭრობის საერთაშორისო სემესტრული პროგრამა

 

 

კორუნას უნივერსიტეტი

 

სამართალი, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ალკალას უნივერსიტეტი

ეკონომიკა, საერთაშორისო ბიზნესი, სამართალი, ტურიზმი, არქიტექტურა, კომპიუტერული მეცნიერებები

იტალია

ტუშას უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ტერამოს უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი

 

 

თურქეთი

კოჩის უნივერსიტეტი

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა, სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მედია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია

ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნესი, ეკონომიკა, ფსიქოლოგია, არქიტექტურა, ტექნოლოგიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოლონეთი

ვარშავის ეკოლოგიისა და მენეჯმენტის უნივერსიტეტი

 

არქიტექტურა და ქალაქის დაგეგმარება

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი

 

ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)

მაზოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პლოკში

ეკონომიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ინგლისური ენის ფილოლოგია, ჟურნალისტიკა

 

პოვისლანსკის კოლეჯი კვიდზინში

 

ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება

გდანსკის უნივერსიტეტი

 

სამართალი

კატოვიცეს ეკონომიკის უნივერსიტეტი

 

ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება

შჩეჩინის უნივერსიტეტი

 

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირება, პოლიტიკური მეცნიერებები, ტურიზმი, სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობები

ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი

 

პოლიტიკური მეცნიერებები

ვარშავის ეკონომიკის სკოლა

ეკონომიკა, ფინანსები და ბიზნესის ადმინისტრირება

ესტონეთი

ესტონეთის  ბიზნესის სკოლა

ბიზნესი, მენეჯმენტი

გერმანია

ზაარლენდის უნივერსიტეტი

სამართალი

 

 

 

უნგრეთი

კოდოლანი იანოს უნივერსიტეტი

 

ჟურნალისტიკა, ტურიზმი და სასტუმროს მენეჯმენტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, თარგმანი, საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა

ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტი

ბიზნესი და მენეჯმენტი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები, სოციოლოგია, კომუნიკაციები

სლოვენია

ლუბლიანას უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა

 

რუმინეთი

ოვიდიუსის უნივერსიტეტი

 

ფსიქოლოგია

ბაბეშ- ბოლაის უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, საჯარო მმართველობა, ცომუნიკაციები და ტექნოლოგიები

 

საბერძნეთი

არისტოტელეს თესალონიკის უნივერსიტეტი

სამართალი, ეკონომიკა, პოლიტიკური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია, ფსიქოლოგია

 

ლატვია

რისებას გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, არქიტექტურა

 

 

Fifth Call Partner Universities:

 

 

ქვეყანა

პარტნიორი უნივერსიტეტი

პროგრამები

ავსტრია

ავსტრიის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ბიზნესი (გლობალური ბიზნესის პროგრამა), ტურიზმი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ესტონეთი

 ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (TalTech)

სამართალი

 

 

 

 

ესპანეთი

ალკალას უნივერსიტეტი

ეკონომიკა და საერთაშორისო ბიზნესი, სამართალი, ტურიზმი, კომპიუტერული მეცნიერება, კომუნიკაცია და ელექტრონული ინჟინერია, არქიტექტურა

 ვალენსიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (UPV)

ბიზნესის ადმინისტრირება, ინფორმატიკა და არქიტექტურა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოლონეთი

გამოყენებითი მეცნიერებების სახელმწიფო უნივერსიტეტი პლოკში

ეკონომიკა, IT, ინგლისური ფილოლოგია, ახალი მედია (ჟურნალისტიკა და პიარი)

 

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)

ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი

პოლიტოლოგია და ჟურნალისტიკა

ვზჩეჩინა პოლსკა ვარშავის უნივერსიტეტი

ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა

კატოვიცეს ეკონომიკის უნივერსიტეტი

ეკონომიკა, ბიზნესი და ადმინისტრაცია

გდანსკის უნივერსიტეტი

სამართალი, ეკონომიკა

ვარშავის ეკონომიკის სკოლა

ეკონომიკა (საერთ.. ეკონომიკა), ფინანსები და ბიზნესის ადმინისტრირება (საერთაშორისო ბიზნესი), საერთაშორისო ტურიზმი

 

სალეზიის უნივერსიტეტი კატოვიცეში

სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობები/ საზოგადოებრივი მმართველობა და ჟურნალისტიკა

შჩეჩინის უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, პოლიტიკური მეცნიერებები,საერთაშორისო ურთიერთობები, ტურიზმი, სამართალი

 

 

 

 

 

 

 

 

თურქეთი

ისტანბულის ბილგის უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტოლოგია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, ტურიზმი და სასტუმროს მენეჯმენტი (UG პროგრამები) / MBA, საერთაშორისო ურთიერთობები (MA პროგრამები)

ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტოლოგია და საჯარო მმართველობა

 

 

 

 

 

 

 

პორტუგალია

 მინიოს უნივერსიტეტი

სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკა, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები, Პოლიტოლოგია, საჯარო მმართველობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობები, ჟურნალისტიკა, Public Advertising, ევროპათმცოდნეობა, არქიტექტურა, ტურიზმი და სასტუმროს მენეჯმენტი, ინფორმატიკა, კომპიუტერული მეცნიერება

ლისაბონის ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

 

 

ლიეტუვა

 LCC საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 

ბიზნესი და ადმინისტრაცია, ფსიქოლოგია, Პოლიტოლოგია, ენები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია

კაუნას გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

კომუნიკაციისა და ინფორმაციის მეცნიერებები, საზოგადოებასთან ურთიერთობები, ტურიზმი, სამართალი

 

 

 

რუმინეთი

არადის ”აურელ ვლაიჩუს” უნივერსიტეტი

ბიზნესი და ადმინისტრაცია, ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია, ენები, განათლება

ოვიდიუსის უნივერსიტეტი კონსტანტაში

 

 

 

ბაბესა - ბოლიას უნივერსიტეტი

 

 

ფსიქოლოგია, განათლების მეცნიერება, ბიზნესი და ადმინისტრაცია

 

 

ბიზნესი და ადმინისტრაცია, ტურიზმი, მმართველობა, კომუნიკაცია და ინფორმაცია

პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საჯარო ადმინისტრირების ეროვნული უნივერსიტეტი (SNSPA)

 

 

 

 

საჯარო მმართველობა, Პოლიტოლოგია, მენეჯმენტი და ადმინისტრაცია, კომუნიკაცია და რეკლამა, საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროინტეგრაცია

გერმანია

 ზაარლანდის უნივერსიტეტი

სამართალი

იტალია

ტუშას უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

საბერძნეთი

არისტოტელეს უნივერსიტეტი თესალონიკში

სამართალი, ეკონომიკა, Პოლიტოლოგია, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია, ფსიქოლოგია

 

 

Forth Call Partner Universities:

 

 

ავსტრია

ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

პორტუგალია

მინიოს უნივერსიტეტი

ISCTE – ლისაბონის უნივერსიტეტის ინსტიტუტი

ესპანეთი

ვალადოლიდის უნივერსიტეტი

ვალენსიის ტექნიკური უნივერსიტეტი

ალკალას უნივერსიტეტი

პოლონეთი

პოვისლანსკის კოლეჯი კვიდზინში

შჩეჩინის უნივერსიტეტი

კატოვიცეს ეკონომიკის უნივერსიტეტი

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი

თურქეთი

აფიონ ქოჯათეფეს უნივერსიტეტი

ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი (METU)

ლატვია

ტურიბას უნივერსიტეტი

რიგის უმაღლესი სამართლის სკოლა

ლიეტუვა

 LCC საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კაუნას გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

კაუნას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

ვილნიუსის კოლეჯი, გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი

კვიპროსი

ფრედერიკის უნივერსიტეტი

გერმანია

 ზაარლანდის უნივერსიტეტი

უნგრეთი

ბუდაპეშტის მეტროპილიტენის უნივერსიტეტი

რუმინეთი

პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საჯარო მმართველობის ეროვნული უნივერსიტეტი

ნიდერლანდები

რედბაუდის უნივერსიტეტი

საბერძნეთი

არისტოტელეს უნივერსიტეტი თესალონიკში

 

Third Call Partner Universities:

 

ავსტრია

ავსტრიის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ბულგარეთი

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი

ირლანდია

დუბლინის ქალაქის უნივერსიტეტი 

საფრანგეთი

ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი

გერმანია

 ზაარლანდის უნივერსიტეტი

იტალია

ტუშას უნივერსიტეტი

ლიეტუვა

კაუნასის კოლეჯი/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ესტონეთი

ესტონეთის ბიზნესის სკოლა

პოლონეთი

ესტონეთის ბიზნესის სკოლა

პოვისლანსკის კოლეჯი კვიდზინში

შჩეჩინის უნივერსიტეტი

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი

ვარშავის ეკონომიკის სკოლა

რუმინეთი

ბაბეშ - ბოლაის უნივერსიტეტი

ესპანეთი

ვალადოლიდის უნივერსიტეტი

თურქეთი

KOC University

 

 Second call Partner Universities: 

 

ავსტრია

ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

ბულგარეთი

 ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი

ესტონეთი

ტარტუს უნივერსიტეტი

გერმანია

ზაარლანდის უნივერსიტეტი

ირლანდია

დუბლინის ქალაქის უნივერსიტეტი

იტალია 

ტუშას უნივერსიტეტი

ლატვია

რიგის უმაღლესი სამართლის სკოლა

ლიეტუვა        

SMK გამოყენებით სოციალურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

 LCC საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ლიეტუვა

ვილნიუსის უნივერსიტეტი

პოლონეთი

კატოვიცეს ეკონომიკის უნივერსიტეტი

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი

კოლეგიუმ სივიტას

კოზმინსკის უნივერსიტეტი

ვროკლაუს ლოგისტიკისა და ტრანსპორტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

შჩეჩინის უნივერსიტეტი 

რუმინეთი

ბაბეშ - ბოლაის უნივერსიტეტი

სლოვაკეთი

კოშიცეს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სლოვენია

კოზმინსკის უნივერსიტეტი

ნიდერლანდები

რედბაუდის უნივერსიტეტი 


 First call partner universities:

 

ავსტრია

ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ავსტრია

ბულგარეთი

ვარნას მენეჯმენტის უნივერსიტეტი, ბულგარეთი

ესტონეთი

ტარტუს უნივერსიტეტი

ლიეტუვა

კაუნასის კოლეჯი/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

LCC საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ლიეტუვა

გამოყენებით სოციალურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ლიეტუვა

პოლონეთი

კოზმინსკის უნივერსიტეტი

შჩეჩინის უნივერსიტეტი

ვარშავის ეკონომიკის სკოლა

კატოვიცეს ეკონომიკის უნივერსიტეტი     

რუმინეთი

ბაბეშ - ბოლაის უნივერსიტეტი

სლოვენია

ეკონომიკის ფაკულტეტი, ლუბლიანას უნივერსიტეტი

თურქეთი

ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი