საჭირო დოკუმენტაცია

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კავკასიის უნივერსიტეტის აქტიურმა  სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:

 

  • პირადობის მოწმობის / პასპორტის ასლი
  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • CV ევროპასის ფორმით 
  • უცხო ენის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი (IELTS მინიმალური 6.0 /TOEFL - 78)
  • ნიშნების ფურცელი
  • სამოტივაციო წერილი (როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი - ინგლისური ვერსია)
  • 1 სარეკომენდაციო წერილი
  • ეკონომიურ, სოციალურ ან ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემ(ებ)ის დამადასტურებელი ცნობა (არსებობის შემთხვევაში)