პროფესორ მეინ პიეტერ ვან დაიკის ტრენინგი

21 ივნისი 2016

Tailor Made Training Programme (TMT) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ნიდერლანდების საუნივერსიტეტო პროგრამების მიერ, მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის პროფესორმა, მეინ პიეტერ ვან დაიკმა, გამართა ერთკვირიანი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში 2016 წლის 21-25 ივნისს.

 

ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო პროგრამების შემუშავება შემდეგი მოდულისთვის:

 

  • აგრარული პოლიტიკის ანალიზი
  • ექსპორტის პროცედურები