სად შეგიძლია წასვლა?

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა გაძლევთ უნიკალურ საშუალებას ერთმანეთს შეუთავსოთ სწავლა და მოგზაურობა, ხოლო თქვენი ცოდნა კი უცხოეთში მიღებული გამოცდილებით გაამდიდროთ. გაატარეთ ერთი ან ორი სემესტრი ჩვენს პარტნიორ, აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში და დააგროვეთ აკადემიური კრედიტები საზღვარგარეთ.

 

გთხოვთ იხილოთ პარტნიორი უნივერსიტეტების სია.